Gia Sư Gia Trí / Bài viết

Bài viết

Giáo viên dạy kèm tại nhà môn Toán Cấp 3 Lớp 10-11-12

Để học tốt môn toán, phương pháp chung đó là học lại tất cả các kiến thức căn bản về toán từ lớp dưới, giải bài tập thật nhiều để thuộc những định nghĩa, định lý. Khi gặp một bài toán lạ và khó thì bình tĩnh và kiên nhẫn ...

Xem tiếp