Gia Sư Gia Trí / Dạy Kèm Tại Nhà Quận Cái Răng

Dạy Kèm Tại Nhà Quận Cái Răng

Gia Sư Dạy Kèm Báo bài lớp 5 Quận Cái Răng Cần Thơ

MSL: CT 1029 – Báo bài lớp 5 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Ấp Phú Lợi- Xã Tân Phú Thạnh- Quận Cái Răng – Cần Thơ Yêu cầu : Sinh viên nữ tốt nghiệp rồi kinh nghiệm Thời gian : 2 buổi/tuần (2h/buổi,chiều thứ 6 và thứ 7 ...

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Báo bài lớp 7 Quận Cái Răng

– Báo bài lớp 7 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Sáu- Phường Phú Thứ- Quận Cái Răng Yêu cầu : Sinh viên nữ kinh nghiệm (Bé học trung bình) Thời gian : 5 buổi/tuần (2h/buổi)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, lý, hóa , anh văn lớp 7 và 9 Quận Cái Răng

– Toán, lý, hóa , anh văn lớp 7 và 9 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Đường Nguyên Hồng- Phường Ba Láng- Quận Cái Răng Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm Thời gian : 5 buổi/tuần (2h/buổi)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Báo bài các môn lớp 8 Quận Cái Răng

– Báo bài các môn lớp 8 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Đường Mai Chí Thọ- Phường Phú Thứ- Quận Cái Răng Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm, cháu học yếu Thời gian : 8h đến 10h tối mỗi ngày  

Xem tiếp