Gia Sư Gia Trí / Dạy Kèm Tại Nhà Lớp 8 Cần Thơ

Dạy Kèm Tại Nhà Lớp 8 Cần Thơ

Dạy kèm tại nhà Báo bài lớp 8 Quận Ô Môn

– Báo bài lớp 8 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Đường Nguyễn Trãi- Phường Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn Yêu cầu : Sinh viên nữ kinh nghiệm (Học trò học trung bình) Thời gian : 5 buổi/tuần (Có thể dạy trưa hoặc chiều tối)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà – Anh văn lớp 8 Quận Thốt Nốt

– Anh văn lớp 8 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Đường Nguyễn Thái Học- Phường Thốt Nốt- Quận Thốt Nốt Yêu cầu : Giáo viên kinh nghiệm (30 tuổi trở lên) Thời gian : 3 buổi/tuần (Sáng thứ 2,3 và tối thứ 5)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Báo bài các môn lớp 8 Quận Cái Răng

– Báo bài các môn lớp 8 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Đường Mai Chí Thọ- Phường Phú Thứ- Quận Cái Răng Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm, cháu học yếu Thời gian : 8h đến 10h tối mỗi ngày  

Xem tiếp