Gia Sư Gia Trí / Dạy Kèm Tại Nhà Lớp 3 Cần Thơ

Dạy Kèm Tại Nhà Lớp 3 Cần Thơ

Gia Sư Toán, Tiếng Việt Lớp 3 Quận Ô Môn Cần Thơ

– Toán, Tiếng Việt Lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Đắc Nhẫn- Phường Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn Yêu cầu: Sinh viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (tối thứ 2,4,6 từ 5h đến 7h)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt Lớp 3, lớp 5 Quận Ninh Kiều

– Toán, Tiếng Việt Lớp 3, lớp 5 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đinh Công Tráng- Phường Xuân Khánh- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Sinh viên nữ Thời gian: 3 buổi/tuần (2h/buổi thứ 3, 5, 7 sau 5h30)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt Lớp 3 Quận Cái Răng

– Toán, Tiếng Việt Lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Cao Minh Lộc- Phường Phú Thứ- Quận Cái Răng Yêu cầu: Giáo viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (tối 2, 4, 6 sau 18h)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Khoa học, Lịch sử bằng tiếng Anh lớp 3 Quận Ninh Kiều

– Toán, Khoa học, Lịch sử bằng tiếng Anh lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn- Phường An Hòa- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (sắp xếp chiều tối thứ 3,4,5,7)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt Lớp 3 Quận Ô Môn

– Toán, Tiếng Việt Lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4- Phường Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn Yêu cầu: Sinh viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (tối thứ 2,4,6 từ 5h đến 7h)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Khoa học, Lịch sử bằng tiếng Anh lớp 3 Quận Ninh Kiều

Toán, Khoa học, Lịch sử bằng tiếng Anh lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn- Phường An Hòa- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (sắp xếp chiều tối thứ 3,4,5,7)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt Lớp 3, lớp 5 Quận Ninh Kiều

– Toán, Tiếng Việt Lớp 3, lớp 5 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đinh Công Tráng- Phường Xuân Khánh- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Sinh viên nữ Thời gian: 3 buổi/tuần (2h/buổi thứ 3, 5, 7 sau 5h30)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán- Tiếng Việt- Tiếng Anh lớp 3 Quận Ninh Kiều

– Toán- Tiếng Việt- Tiếng Anh lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đề Thám- Phường An Cư- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Giáo viên Thời gian: 3 buổi/tuần (Tối thứ 3, 5, 6 sau 18h)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt Lớp 3, lớp 5 Quận Ninh Kiều

– Toán, Tiếng Việt Lớp 3, lớp 5 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đinh Công Tráng- Phường Xuân Khánh- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Sinh viên nữ Thời gian: 3 buổi/tuần (2h/buổi thứ 3, 5, 7 sau 5h30)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán- Tiếng Việt- Tiếng Anh lớp 3 Quận Ninh Kiều

Toán- Tiếng Việt- Tiếng Anh lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đề Thám- Phường An Cư- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Giáo viên Thời gian: 3 buổi/tuần (Tối thứ 3, 5, 6 sau 18h)  

Xem tiếp