Gia Sư Gia Trí / giasugiatri (page 20)

giasugiatri

Dạy kèm tại nhà Toán, Khoa học, Lịch sử bằng tiếng Anh lớp 3 Quận Ninh Kiều

– Toán, Khoa học, Lịch sử bằng tiếng Anh lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn- Phường An Hòa- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (sắp xếp chiều tối thứ 3,4,5,7)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Anh văn lớp 8 Quận Thốt Nốt

– Anh văn lớp 8 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Bạch Đằng- Phường Thốt Nốt- Quận Thốt Nốt Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm chuyên Anh Thời gian: 4 buổi/tuần (thứ 2 sau 5h30, thứ 4, 5, 6 từ 8h đến 9h30 tối)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Lý lớp 7 Quận Ninh Kiều

– Toán, Lý lớp 7 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Bà Huyện Thanh Quan- Phường Thới Bình- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Sinh viên nam kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (18h30- 20h thứ 2, 4, 6)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt Lớp 3 Quận Ô Môn

– Toán, Tiếng Việt Lớp 3 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4- Phường Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn Yêu cầu: Sinh viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (tối thứ 2,4,6 từ 5h đến 7h)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt lớp 5 Quận Ô Môn

– Toán, Tiếng Việt lớp 5 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường 3 Tháng 2- Phường Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn Yêu cầu: Sinh viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (tối thứ 2,4,6 từ 7h đến 9h)  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt lớp 5 Quận Ninh Kiều

– Toán, Tiếng Việt lớp 5 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Bùi Thị Xuân- Phường Thới Bình- Quận Ninh Kiều Yêu cầu: Sinh viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 2 buổi/tuần (2h/buổi) sắp xếp từ 2h đến 5h  

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ lớp 1 Quận Ô Môn

– Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ lớp 1(Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Cách mạng Tháng 8- Phường Châu Văn Liêm- Quận Ô Môn Yêu cầu: Sinh viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (Sắp xếp tối 2,3,4,6)  

Xem tiếp